Rekane Mace tapi dudu


Gek kapan kae Mace njaluk aku kon nggambarke deknen karo koncone. Le gambar lagi wae cepet-cepetan dadine hasile embuh ra kalap, Aku nyambi tugas garap buku alumni nggo acara suk Setu tanggal patlikur dadine ra konsen (alasan). Lah iki gambare tak lebokno ping loro. Sing pertama demi men ra keno denda Bulan Blogging Jilid Loro. Sing kepindo tak garap ulang nggo Sotosop. Ra opopo to? Yo rapopo lah iki kan blogku. Yo sakarepku.

Wes yo, anggep wae Mace

Tags:

Share:

0 komentar